fbpx

La petjada de carboni es el nostre impacte sobre el planeta, expressat com a la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que produïm. L’augment del nivells d’aquest gasos a l’atmosfera està provocant un canvi climàtic global.

Dels diversos gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle, el de major impacte és sense dubte el diòxid de carboni (CO2), representa el 55% del total. La petjada de carboni mitjana de un ciutadà europeu es de 7 tones de CO2 a l’any.

El cicle del carboni

El carboni es un component essencial de tots els éssers vius, podríem dir que és la base per a la creació de vida, i té el seu propi cicle natural.

Quan un ésser viu mor, les seves restes es descomponen y el carboni alliberat es absorbit pel sòl , des de on passa un altre cop a les plantes. A més, els éssers vius i les plantes expulsem al respirar. Està present en l’aire, on és absorbit per les plantes i els oceans.

Escalfament global

Aquest acumulació de CO2, causa un augment progressiu de la temperatura mitjana al planeta, augment que s’està accelerant i que comporta canvis importants al clima.

A algunes zones s’ha tornat més càlid i en altres més fres, amb el conseqüent impacte a la flora i la fauna.

El progressiu desglaç dels Pols pot provocar l’augment del nivell del mar i la desaparició d’àmplies zones de costa.

¿Què podem fer?

A més de les mesures adoptades pels diferents governs, cadascun de nosaltres pot reduir la seva pròpia petjada de carboni.

El consum responsable, la utilització d’energies renovables i l’estalvi d’aigua i energia són els pilars de tota estratègia individual i col·lectiva de lluita contra el canvi climàtic.

Accions com comprar electrodomèstics més eficients i optar per l’ús d’energies més netes a les nostres llars contribueixen a assolir aquest objectiu i suposen un important estalvi econòmic.

A Gilabert Miró estem convençuts que encara ens queda molt per fer, però que cada vegada més existeix una conscienciació global sobre el canvi climàtic i els efectes que té sobre ell les nostres accions.

¿Vols saber quina és la teva petjada de carboni?

Pots utilitzar una de les eines més populars i completes com és Carbon Footprint.