fbpx
Gilabert Miro Logo White

L'Energia Geotèrmica: Una Font Renovable

L’energia geotèrmica aprofita la calor de l’interior de la Terra. És una font renovable i inesgotable present a qualsevol geografia. Es pot manifestar en fonts termals, guèisers i volcans. Hi ha diferents tipus de jaciments geotèrmics, com els d’aigua calenta i secs. Es fa servir en sistemes de climatització, generació d’energia elèctrica i calefacció. És una opció sostenible amb baix impacte ambiental.

tot sobre l'energia Geotèrmica

Què és l'energia geotèrmica?

L’energia geotèrmica és una forma d’energia renovable obtinguda de la calor de l’interior de la Terra. Aprofita la calor natural que hi ha sota la superfície terrestre per generar electricitat, calefacció i aplicacions industrials. Aquesta energia prové de la calor que es troba al nucli de la Terra, on les temperatures arriben a nivells extremadament alts. A mesura que ens allunyem del nucli, la temperatura disminueix gradualment, però es manté constant a les capes més profundes de la Terra. L’energia geotèrmica s’aprofita mitjançant plantes geotèrmiques, que utilitzen la calor del subsol per generar electricitat. A més, també s’usa per a calefacció i climatització a zones urbanes i residencials.

S'obté de la calor de l'interior de la Terra

És una forma d'energia renovable

genera electricitat, calefacció i climatització

Funcionament de l'energia geotèrmica

Extracción del calor

Extracció de la calor

El primer pas del procés és l’extracció de la calor geotèrmica del subsol. Això es fa mitjançant la perforació de pous geotèrmics, que poden tenir una profunditat variable depenent de les característiques del jaciment.

Reinyección y ciclo cerrado

Reinjecció i cicle tancat

Als jaciments d’aigua calenta, es duu a terme un procés de reinjecció de l’aigua utilitzada. Aquesta aigua es torna a injectar al jaciment per mantenir el balanç tèrmic i garantir la sostenibilitat del sistema. D’aquesta manera, es tanca el cicle i se n’aprofita el recurs de manera renovable.

Transferecia de calor

Transferència de calor

Un cop extreta la calor, es realitza la transferència mitjançant un fluid de treball, que pot ser aigua o barreja d’aigua i altres compostos. Aquest fluid recull la calor del subsol i la porta cap a la superfície a través dels pous.

Generación de energía

Generació d'energía

Un cop a la superfície, la calor transferida s’utilitza per generar energia en una central geotèrmica. En el cas dels jaciments d’alta temperatura, la calor es fa servir per generar vapor, el qual mou una turbina connectada a un generador elèctric, produint així electricitat.

Usos i aplicacions de l'energia geotèrmica

L’energia geotèrmica s’utilitza en sistemes de climatització i calefacció tant a edificis residencials com comercials. Mitjançant bombes de calor geotèrmiques, s’aprofita la calor del subsol per escalfar o refredar els espais de manera eficient i econòmica. Aquest sistema és especialment beneficiós a zones on les temperatures són extremes, ja que permet mantenir un ambient agradable durant tot l’any.

L’energia geotèrmica també es fa servir per generar electricitat de forma neta i renovable. Mitjançant l’aprofitament de jaciments geotèrmics d’alta temperatura, es pot generar vapor o fluids calents que impulsen turbines i generadors elèctrics. Aquest procés és especialment eficient a zones amb activitat volcànica o geotèrmica, on la calor de la Terra està més accessible.

Un altre ús comú de l’energia geotèrmica és l’escalfament d’aigua per a ús domèstic o industrial. Mitjançant sistemes d’intercanvi de calor, la calor geotèrmica s’utilitza per escalfar l’aigua de manera sostenible i reduir la dependència de combustibles fòssils. Aquest ús té un impacte significatiu en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i en l’estalvi energètic.

Al sector agrícola, l’energia geotèrmica s’utilitza per optimitzar diversos processos. Per exemple, s’usa en sistemes de calefacció d’hivernacles i permet mantenir una temperatura adequada per al cultiu de plantes en qualsevol època de l’any. A més, s’empra en la dessalinització de l’aigua, en la criança de peixos en aqüicultura i en la creació de piscines termals amb finalitats terapèutiques i de lleure.

Diferents tipus de jaciments geotèrmics

Jaciments d'aigua calenta

Aquests jaciments es caracteritzen per la presència d‟aigües termals, que poden ser utilitzades des de temps antics o provenir d'aqüífers subterranis. La seva explotació es realitza mitjançant la perforació de dos pous, permetent la reinjecció de l'aigua per mantenir l'energia tèrmica i la sostenibilitat del jaciment.

Jaciments secs

Aquests jaciments es troben a poca profunditat i el seu aprofitament es duu a terme mitjançant la injecció d'aigua, que posteriorment és recuperada com a aigua calenta a través d'un intercanviador. Aquest tipus de jaciment és una alternativa interessant per a zones no aptes per a l'extracció d'aigua calenta.

Guèisers

Els guèisers són manifestacions geotèrmiques naturals en què l'aigua s'escalfa i és expulsada a través de fissures a la Terra. Aquest fenomen és aprofitat per a la generació d'energia elèctrica, ja que el vapor d'aigua impulsat per la força del guèiser pot ser utilitzat per moure turbines i generar electricitat de manera neta.

Vapor sec

L'energia geotèrmica d'alta temperatura es troba en zones amb activitat volcànica, on la calor provinent de l'interior de la Terra genera vapor a la superfície. Aquest vapor es fa servir per generar electricitat mitjançant la utilització de turbines i generadors elèctrics.

Avantatges de l'energia de biomassa

Renovabilitat

Baix impacte ambiental

Estabilitat i fiabilitat

Autonomia energètica

Versatilitat dús

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?