fbpx
Gilabert Miro Logo White
Blog - Gilabert miró

CASES AMB PLAQUES SOLARS

CASAS CON PLACAS SOLARES

Cases amb plaques solars: energia neta i estalvi econòmic

Les cases amb plaques solars ofereixen beneficis econòmics i mediambientals. Gràcies a la generació d’electricitat a partir del sol, es pot estalviar fins a un 70% a la factura de llum. A més, es contribueix a utilitzar energies renovables i augmenta el valor de la propietat en un 3% o més. Abans de la instal·lació, és important fer un estudi del consum energètic, obtenir pressupostos i permisos necessaris. També s’ha de considerar l’orientació i l’estat de la coberta, així com la ubicació geogràfica i les possibles subvencions.

Beneficis de les cases amb plaques solars

Les cases equipades amb plaques solars ofereixen una sèrie de beneficis significatius. A continuació, explorarem els aspectes positius principals d’aquesta tecnologia sostenible.

Estalvi econòmic a la factura de llum

Un dels avantatges més grans d’instal·lar plaques solars en una casa és el considerable estalvi econòmic a la factura d’electricitat. Gràcies a la generació d’electricitat pròpia a partir dels raigs del sol, les factures de llum es poden reduir fins a un 70%. Això suposa un alleujament per a les llars que volen controlar les despeses mensuals i disminuir la seva dependència de les companyies elèctriques tradicionals.

Contribució al medi ambient i energies renovables

Un altre benefici clau és la contribució al medi ambient i el foment de les energies renovables. Les plaques solars aprofiten una font denergia neta i sostenible, el sol, per generar electricitat. En utilitzar aquesta energia renovable, reduïm l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i disminuïm la nostra petjada de carboni. Així, les cases amb plaques solars ajuden a combatre el canvi climàtic i protegir el nostre entorn.

Augment del valor de la propietat

A més dels beneficis econòmics i mediambientals, les cases equipades amb plaques solars també experimenten un augment del valor de la propietat. Això és degut a que la instal·lació de plaques solars es percep com una característica d’eficiència energètica i sostenibilitat, cosa que fa que l’habitatge sigui més atractiu al mercat immobiliari. Alguns estudis suggereixen que aquest valor addicional pot ser com a mínim d’un 3% o més. Per tant, invertir en plaques solars no només ofereix estalvis a curt termini, sinó que també pot generar beneficis financers a llarg termini.

Consideracions prèvies a la instal·lació de plaques solars

Estudi del consum energètic i necessitats de l’habitatge

Abans de decidir instal·lar plaques solars a casa teva, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic i les necessitats del teu habitatge. Això permetrà determinar quanta energia necessites generar i quantes plaques solars són necessàries per cobrir aquest consum. Per això, pots analitzar les factures d’electricitat i avaluar la mitjana de quilowatts hora (kWh) que consumeixes mensualment. A més, és important considerar altres factors com el nombre de convivents a la casa, els electrodomèstics que s’utilitzen amb més freqüència i les hores de més demanda d’energia. Així mateix, si planeges utilitzar dispositius d’alta potència, com ara jacuzzis o piscines climatitzades, és fonamental tenir-ho en compte a l’hora de dimensionar la teva instal·lació solar.

Obtenció de pressupostos i cerca d’empreses especialitzades

Un cop tinguis clar quanta energia necessites generar, és recomanable cercar empreses especialitzades en energia solar per sol·licitar pressupostos i obtenir la millor oferta. Aquestes empreses us ajudaran a dimensionar correctament el vostre sistema solar i us proporcionaran informació detallada sobre els components fotovoltaics necessaris per a la vostra instal·lació. És important comparar els pressupostos de diferents empreses, parant atenció tant al preu com a la qualitat dels components oferts. No et decideixis únicament per l’opció més econòmica, sinó també per aquella que garanteixi un rendiment òptim i durabilitat dels teus panells solars.

Permisos i tràmits necessaris per a la instal·lació

Abans de començar la instal·lació de les plaques solars, és imprescindible obtenir els permisos i realitzar els tràmits necessaris segons la normativa vigent a la teva localitat. Aquests tràmits poden variar segons la comunitat autònoma on et trobis, per la qual cosa és fonamental informar-te sobre els requisits específics a la teva àrea. Assegureu-vos de comptar amb els permisos d’obres i llicències necessaris, així com de complir les normes de seguretat establertes. En alguns casos, també cal fer una sol·licitud de connexió a la xarxa elèctrica per poder abocar l’energia generada en excés.

Factors a tenir en compte a la instal·lació de plaques solars

Abans d’instal·lar plaques solars a casa teva, és important considerar diversos factors que influiran en la seva eficiència i rendiment. Aquests factors inclouen l’orientació, la inclinació i l’estat de la coberta, els tipus d’instal·lacions i el nombre de plaques requerides, així com la ubicació geogràfica i els possibles ajuts i subvencions disponibles.

Orientació, inclinació i estat de la coberta

L´orientació de les plaques solars és fonamental per aprofitar al màxim la radiació solar. A l’hemisferi nord, l’orientació òptima és cap al sud, mentre que a l’hemisferi sud s’orientaran cap al nord. A més, és important considerar la inclinació de les plaques, que dependrà de la latitud on es trobi l’habitatge. Una inclinació adequada permetrà que les plaques capturin la quantitat d’energia solar més gran durant tot l’any. Així mateix, és essencial avaluar l’estat de la coberta on s’instal·laran les plaques solars. Cal que estigui en bon estat de conservació i resisteixi el pes de les plaques i els components del sistema fotovoltaic.

Tipus d’instal·lacions i nombre de plaques requerides

No tots els habitatges tenen les mateixes necessitats energètiques, per la qual cosa és fonamental determinar el nombre de plaques solars necessàries per cobrir el consum elèctric. Això dependrà de lestudi del consum energètic realitzat prèviament. A més, hi ha diferents tipus d’instal·lacions segons el sistema de muntatge utilitzat, com instal·lacions a teulada, integrades a la coberta o en suports independents, entre altres opcions.

Ubicació geogràfica i possibles ajuts i subvencions

La ubicació geogràfica de la vivenda també influeix en la quantitat de radiació solar rebuda. Algunes regions tenen més hores de sol a l’any, cosa que afavoreix la generació d’electricitat a través de plaques solars. A més, és convenient investigar si hi ha ajudes i subvencions disponibles a la comunitat autònoma on es troba l’habitatge. Aquests ajuts poden reduir significativament el cost de la instal·lació de plaques solars.

Amortització i manteniment de les plaques solars

La instal·lació de plaques solars en un habitatge és una inversió a llarg termini que ofereix nombrosos beneficis. Un és l’amortització de la inversió realitzada per a la instal·lació dels panells solars. El termini damortització pot variar depenent de diversos factors, com el consum energètic de lhabitatge, el preu de lelectricitat i lestalvi generat amb la utilització de lenergia solar.

Termini d’amortització de la inversió

El termini d’amortització de la inversió en plaques solars generalment oscil·la entre 5 a 8 anys sense bateries i de 10 a 15 anys amb bateries. Durant aquest període, l’estalvi a la factura d’electricitat permet compensar el cost d’instal·lació de plaques solars de manera gradual. Un cop recuperada la inversió, els beneficis econòmics continuen, ja que l’electricitat generada pels panells solars redueix significativament les despeses mensuals.

Vida útil dels panells solars i necessitats de manteniment

Els panells solars tenen una vida útil d’aproximadament 40 anys, cosa que els converteix en una inversió duradora. Al llarg de la vida útil, aquests panells requereixen un manteniment mínim. És important fer inspeccions periòdiques per assegurar-se que no hi hagi brutícia o ombres que puguin afectar l’eficiència de les plaques solars. A més, es recomana comprovar l’estat dels cables, les connexions i altres components per garantir un funcionament òptim.

Ús de bateries per emmagatzemar energia i compensació a la xarxa elèctrica

De vegades, es pot optar per utilitzar bateries per emmagatzemar l’energia generada per les plaques solars. Aquestes bateries permeten aprofitar lenergia solar quan no hi ha sol disponible, com durant la nit o en dies ennuvolats. A més, en algunes situacions, és possible compensar l’excés d’energia produïda pels panells solars mitjançant la venda a la xarxa elèctrica, cosa que pot suposar un ingrés addicional per al propietari de l’habitatge.

Preguntes freqüents sobre cases amb plaques solars

Quantes plaques solars es necessiten per a un habitatge unifamiliar

La quantitat de plaques solars necessàries per a un habitatge unifamiliar depèn del consum energètic de la casa i del nombre de persones que hi conviuen. Per determinar la quantitat precisa, és important fer un estudi del consum energètic i obtenir assessorament professional. Els experts avaluaran les dades de consum i les característiques de l’habitatge per determinar el nombre òptim de plaques que cal instal·lar. Així, es garantirà que la instal·lació cobrirà la demanda d’electricitat de forma eficient. Aquí tens un mapa de la instal·lació de les plaques solars en una casa per poder entendre millor com funcionen de manera molt visual! Fes clic aquí per veure’l

Quant costa una instal·lació de plaques solars

El cost d’una instal·lació de plaques solars varia segons diversos factors. Entre ells hi ha el nombre de panells necessaris, la qualitat dels components fotovoltaics i la ubicació geogràfica de l’habitatge. A més, el preu es pot veure influenciat per la disponibilitat de subvencions i ajudes ofertes per algunes comunitats autònomes. És recomanable sol·licitar pressupostos a empreses especialitzades en energia solar per obtenir una estimació més precisa del cost. D’aquesta manera, podreu comparar diferents opcions i triar la que millor s’ajusti a les vostres necessitats i pressupost.

Beneficis i limitacions de l’energia solar per a la llar

L’energia solar ofereix nombrosos beneficis per a la llar, tant econòmics com mediambientals. Alguns dels beneficis inclouen:

  • Estalvi econòmic: Les plaques solars permeten reduir fins a un 70% les factures de llum, fet que suposa un estalvi significatiu a llarg termini.
  • Contribució al medi ambient: En utilitzar energia solar, es redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i es contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.
  • Augment del valor de la propietat: Les cases amb plaques solars solen incrementar el seu valor en un 3% o més, fet que suposa una inversió a llarg termini.

No obstant això, és important tenir en compte algunes limitacions de l’energia solar per a la llar, com:

  • Dependència de la disponibilitat de llum solar: La generació delectricitat a través de plaques solars depèn de la quantitat i qualitat de la radiació solar rebuda. En dies ennuvolats o durant la nit, la producció delectricitat pot disminuir o fins i tot aturar-se.
  • Requereix un espai adequat: Les plaques solars necessiten un espai disponible a la coberta o terreny de l’habitatge per instal·lar-lo. És important avaluar la superfície disponible i la capacitat de càrrega de lestructura per garantir una instal·lació segura i eficient.

Si estàs pensant en posar plaques solars a casa teva i necessites assessorament, simplement contacta amb nosaltres aquí!

Comparte este artículo

Te podría interesar...

Suscríbete a nuestro Newsletter

¡Ahorra con nuestras energías renovables ahora!

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?