fbpx
Gilabert Miro Logo White
Blog - Gilabert miró

Gilabert Miró: Compromís Ambiental i Certificació de Petjada de Carboni

CERTIFICADO DE LA HUELLA DE CARBONO

Gilabert Miró: Líders en Compromís Ambiental i Certificació de Petjada de Carboni

La consciència ambiental ha esdevingut un pilar fonamental per a les empreses actualment. Cada cop més, les companyies reconeixen la seva responsabilitat en la preservació del planeta i estan prenent mesures significatives per reduir-ne l’impacte en el medi ambient. En aquest context, Gilabert Miró s’ha destacat com una empresa líder, compromesa de manera ferma i decidida amb la sostenibilitat i la reducció de la petjada de carboni.

Què és la certificació d’empremta de carboni – El Compromís amb el Medi Ambient

La certificació d’empremta de carboni és un procés mitjançant el qual una organització o entitat avalua i verifica les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) que produeix com a resultat de les activitats, productes o serveis. L’objectiu principal d’obtenir aquesta certificació és mesurar, gestionar i reduir les emissions de carboni per contribuir a mitigar el canvi climàtic i demostrar un compromís amb la sostenibilitat ambiental. Des de la seva fundació, Gilabert Miró ha demostrat un compromís infrangible amb la protecció del medi ambient. La seva visió és clara: ser una empresa verda, respectuosa amb la natura i compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic. Això no només és una declaració d’intencions; Gilabert Miró ha pres mesures concretes per demostrar-ne el compromís.

El Segell de Certificació de la Petjada de Carboni

Una de les proves més palpables d´aquest compromís és la recent obtenció del segell de certificació de la petjada de carboni per part de Gilabert Miró. Aquest èxit és un testimoni de la seva dedicació a la causa ambiental i del seu esforç per minimitzar el seu impacte a l’entorn.

El càlcul de la petjada de carboni és una eina vital en la lluita contra el canvi climàtic. Consisteix a mesurar la quantitat total de gasos amb efecte d’hivernacle emesos directament o indirectament per una organització, producte o activitat. Obtenir un certificat en aquest sentit és un èxit important i un indicatiu que l’empresa està prenent mesures per reduir les emissions i la contribució a l’escalfament global.

Gilabert Miró ha treballat àrduament per calcular la seva empremta de carboni de manera precisa. Això implica l’anàlisi de totes les fonts d’emissions de l’empresa, des de les operacions diàries fins a la cadena de subministrament. El procés és complex, però és fonamental per comprendre l’impacte ambiental i, el que és més important, per prendre mesures efectives per reduir-lo.

Un cop calculada la petjada de carboni, l’empresa ha implementat una sèrie d’estratègies per reduir-ne les emissions. Això inclou l’adopció de tecnologies més netes, la millora de l’eficiència energètica i la cerca d’alternatives sostenibles en el procés de producció i distribució. A més, Gilabert Miró ha promogut activament la consciència ambiental entre els seus empleats i clients, i ha fomentat pràctiques més ecològiques i sostenibles.

El compromís de Gilabert Miró no es limita únicament a reduir emissions. L’empresa també ha invertit en projectes de reforestació i en la compensació de la petjada de carboni. Això significa que, a més de minimitzar-ne l’impacte ambiental, estan treballant activament per contrarestar qualsevol emissió que encara no puguin eliminar del tot.

L’obtenció del segell de certificació de la petjada de carboni és una fita destacada per a Gilabert Miró i demostra el seu lideratge en matèria de sostenibilitat ambiental. Però, més enllà dels reconeixements, l’empresa comprèn que la protecció del medi ambient és una responsabilitat contínua. Continuen compromesos amb la millora contínua i estan explorant constantment noves maneres de reduir el seu impacte ambiental i contribuir a un futur més net i sostenible.

Si vols saber més sobre el certificat de la petjada ambiental només has de fer clic aquí.

Com s’aconsegueix la certificació de la petjada de carboni

El procés d’obtenció d’una certificació d’empremta de carboni generalment involucra els passos següents:

  1. Mesurament d’emissions: L’organització ha de fer un inventari exhaustiu de totes les fonts d’emissions de GEH relacionades amb les operacions. Això inclou el mesurament d’emissions directes (per exemple, les produïdes per la crema de combustibles a les seves instal·lacions) i indirectes (per exemple, les relacionades amb l’electricitat comprada).
  2. Càlcul de la petjada de carboni: Un cop recopilades les dades d’emissions, es fa un càlcul de la petjada de carboni total, que sol expressar-se en tones de diòxid de carboni equivalent (CO2e). Això implica aplicar factors de conversió per expressar altres emissions de GEH en termes equivalents de CO2.
  3. Establiment de metes de reducció: En base als resultats del càlcul de la petjada de carboni, l’organització pot establir metes de reducció d’emissions per disminuir-ne l’impacte ambiental.
  4. Implementació de mesures de reducció: L’organització ha de prendre mesures concretes per reduir les emissions de GEH. Això pot incloure l‟adopció de tecnologies més eficients, l‟optimització de processos, la inversió en energies renovables, entre altres accions.
  5. Verificació i certificació: Per obtenir la certificació d’empremta de carboni, l’organització s’ha de sotmetre a una auditoria o una verificació independent. Un tercer, sovint una empresa de certificació o una entitat governamental, revisarà les dades i els processos utilitzats per calcular la petjada de carboni i assegurarà que siguin precisos i fiables.
  6. Comunicació i divulgació: Un cop s’obté la certificació, l’organització la pot utilitzar per comunicar els seus èxits quant a reducció d’emissions i sostenibilitat ambiental als seus clients, empleats i altres parts interessades.

És important destacar que hi ha diferents estàndards i protocols per a la certificació d’empremta de carboni, com ara el Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle del Grup de Treball de Carboni Corporatiu (GHG Protocol) i estàndards específics per a diferents sectors industrials. L’elecció de l’estàndard dependrà de l’organització i dels objectius de sostenibilitat.

Conclusió

En resum, Gilabert Miró és un exemple inspirador d’una empresa que pren de debò el seu compromís amb el medi ambient. La seva obtenció del segell de certificació de la petjada de carboni és una fita important en el viatge cap a la sostenibilitat, i demostra que estan disposats a liderar el camí cap a un món més verd i saludable.

Si vols més informació sobre la seva empresa i conèixer tots els serveis que ofereixen, només has de fer clic aquí.

CERTIFICADO DE LA HUELLA DE CARBONO

Comparte este artículo

Te podría interesar...

Suscríbete a nuestro Newsletter

¡Ahorra con nuestras energías renovables ahora!

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?