fbpx

Coneixem com a biogas o gas renovable, el gas produït a partir d’un procés anomenat digestió anaeròbica. Durant aquets procés, els residus, en absència d’oxigen desprenen biogas i el producte resultant d’aquest procés es coneix com a digestat.

El biogas, està composat principalment per Metà (CH4), que desprès de ser sotmès a un procés de purificació anomenat “Upgrading”, mitjançant el qual es neteja el biogas per a adaptar-lo a les condicions adequades d’ús i d’ell s’obté el biometà.

A aquest tipus de gas, l’anomenem biogas o gas renovable perquè el seu origen és biològic , ja que procedeix dels nostres propis residus generats. A més, pot injectar-se directament a la mateixa xarxa de transport i distribució de gas natural, fet que facilita l’aprofitament de les infraestructures i pot ser utilitzat per als mateixos usos.

Avantatges i beneficis de l’us del biogas o gas renovable

  • El seu ús afavoreix la reducció de combustibles fòssils.
  • Reforça l’economia circular mitjançant l’aprofitament dels residus i la seva transformació en energia.
  • És compatible amb els equips i instal·lacions que utilitzen gas natural.
  • El seu ús afavoreix a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • El digestat, producte resultant de la seva producció, és una excel·lent matèria prima per al seu ús coma fertilitzant orgànic.

Segons un informe d’IDAE, el potencial d’aportació de biogas a la demanda actual de gas natural domèstic/comercial pot arribar fins al 64%. Significant una aportació de més de dos terços del total de gas destinar a l’ús comercial/domèstic.

A Gilabert Miró, creiem en solucions sostenibles per a la societat que cuiden del nostre planeta. Si vols saber més sobre com pots beneficiar-te del biogas i dels seu ús, contacta amb nosaltres.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?