Preguntes freqüents sobre tràmits de gas natural

CANVI DE NOM

 • DNI / CIF
 • CONTRACTE DE LLOGUER O ESCRIPTURA
 • COMPTE BANCARI
 • LECTURA DE COMPTADOR
 • NOM – DNI O FACTURA DE L’ACTUAL TITULAR DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
 • AUTORITZACIÓ EN EL CAS QUE QUI LA GESTIÓ NO SIGUI LA TITULAR DE DIT SUBMINISTRAMENT

CANVI DE COMPTE BANCARI

 • DNI / CIF
 • COMPTE BANCARI
 • AUTORITZACIÓ DEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI EN CAS QUE NO SIGUI EL MATEIX QUE EL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT.

ALTA NOU SUBMINISTRAMENT DE GAS

 • DNI/CIF
 • CONTRACTE DE LLOGUER O ESCRIPTURA
 • COMPTE BANCARI
 • BUTLLETÍ DE GAS
 • AUTORITZACIÓ EN EL CAS QUE LA PERSONA QUE SOL·LICITA L’ALTA NO SIGUI TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT

CESSAMENT DE CONTRACTE

 • DNI / CIF
 • AUTORITZACIÓ EN EL CAS QUE LA PERSONA QUE SOL·LICITA EL CESSAMENT NO SIGUI EL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT
 • ESCRIPTURA / CONTRACTE DE LLOGUER AL CAS QUE LA PERSONA QUE SOL·LICITI EL CESSAMENT NO SIGUI EL TITULAR DEL CONTRACTE

DUPLICAT DE FACTURES

 • DNI / CIF DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT
 • AUTORITZACIÓ EN EL CAS QUE LA PERSONA QUE SOL·LICITA EL DUPLICAT DE FACTURA NO SIGUI LA TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT