Escalfar una piscina amb plaques solars

Vols allargar la temporada de piscina climatitzant l’aigua? La solució més econòmica i ecològica és mitjançant l’energia solar.

Escalfar una piscina pot tenir un elevat cost energètic. No obstant això, fer-ho mitjançant plaques solars és la solució més neta i barata que existeix avui dia. Climatitzar la piscina mitjançant energia fotovoltaica en lloc de fer-ho amb bombes de calor o gas, és molt més eficient i s’aconsegueixen reduir els costos significativament.

Com funciona la calefacció per a piscines mitjançant energia solar?

Les plaques solars poden generen energia calorífica ja sigui per a la calefacció de la llar com per a la piscina. El funcionament és senzill: L’aigua de la piscina és bombejada fins al col·lector solar, on s’escalfa, i torna a la piscina amb una major temperatura. Aquest és el mecanisme que segueix l’aigua de la piscina per escalfar:

 • Quan els panells solars es troben en una altura superior als 6 metres, és necessari utilitzar una bomba pròpia que s’encarregui de transportar l’aigua fins al sistema de calefacció.
 • L’aigua és bombejada fins a un filtre, que elimina els possibles deixalles de l’aigua per evitar problemes i obstruccions.
 • Després de passar per algunes vàlvules de seguretat, l’aigua segueix per un circuit fins als col·lectors solars, on és escalfada gràcies a l’energia solar.
 • La mateixa bomba fa circular l’aigua de tornada a la piscina.

També hi ha altres dispositius opcionals, com un escalfador auxiliar per quan els col·lectors no aconseguir a escalfar suficient o controladors automàtics.

Funcionament dels panells solars per climatitzar la piscina:

Escalfar l'aigua de la piscina amb panells solars

Què tenir en compte abans d’instal·lar panells solars?

Com hem dit en altres ocasions, les plaques o panells solars permeten obtenir l’energia amb més potencial que coneixem actualment. Abans d’instal·lar panells solars per a l’autoconsum, hem de considerar alguns aspectes bàsics:

 • Hores de sol directe comptem i orientació de l’habitatge. El primer pas abans d’instal·lar plaques solars és avaluar la quantitat de radiació solar directa i difusa. Com més gran sigui el recurs solar del lloc, majors seran els avantatges de les plaques fotovoltaiques.
 • La mida dels col·lectors, segons les necessitats de calefacció. Un especialista ha de valorar les dimensions del sistema solar. Per escalfar l’aigua de la piscina, el col·lector solar ha de tenir una mida mínima el 50% de l’àrea de la piscina.
 • La ubicació dels col·lectors. Els col·lectors solars es poden instal·lar en el sostre de l’habitatge o en qualsevol lloc amb la màxima exposició solar (sense ombra). Tant l’orientació com la inclinació dels col·lectors afectaran el rendiment del sistema.
 • El cost del sistema de calefacció solar. Un altre dels factors a considerar és la inversió necessària. Recomanem fer una comparació dels diferents sistemes solars, rendiment, nombre de col·lectors i canonades per escalfar la piscina i cost total.
 • Revisar la normativa d’autoconsum i requisits generals. El Reial Decret 244/2019 regula la compensació simplificada dels excedents així com el procediment d’inscripció i comunicació de dades al registre d’autoconsum elèctric.

Quina potència necessita la meva caldera de gas?

Les calderes de gas són una de les solucions més utilitzades per proporcionar calefacció i aigua calenta a l’habitatge. A l’hora de triar-les cal tenir en compte alguns factors: un dels més importants, la seva potència.

La potència de la caldera de gas està determinada segons les característiques de l’habitatge, com per exemple, la seva grandària o l’aïllament tèrmic, però també per característiques de la zona geogràfica, com el fet de trobar-se en una zona freda, temperada o càlida. No és el mateix escalfar un petit habitatge a la costa que una casa més gran a l’interior o a la muntanya.

Per calcular la potència exacta que necessita una caldera de gas es necessitarien diverses variables. No obstant això, atès que les calderes acostumen a correspondre a potències estàndards (24kW, 28kW, 32kW, 36kW…) en Gilabert Miró mostrarem com fer un càlcul aproximat.

La potència de calefacció que necessita una caldera de gas

Quan parlem de calefacció, la potència d’una caldera de gas està determinada pel que poden transmetre els radiadors o sòl radiant. Per tant, en cas de tenir ja instal·lats els radiadors, caldrà esbrinar quants Watts pot generar cada element i multiplicar-lo pel nombre de radiadors existents.

Cada element del radiador acostuma a oferir entre 80 i 100W. Segons el nombre d’elements que disposi cada radiador, necessitarem més o menys potència.

Per exemple, per a un habitatge amb 6 radiadors de 400W cadascun, la caldera haurà d’oferir un mínim de 2.400W.

La següent taula mostra de manera general, la potència que necessita una caldera de gas per escalfar cada tipus d’habitatge. Cal tenir en compte que aquesta potència variarà segons el tipus d’aïllament, orientació de l’habitatge i zona climàtica, amb la qual cosa, només es tracta d’una aproximació.

20 – 24 kWMenys de 80 m2
24 – 26 kWEntre 80 o 120 m2
27 – 31 kWEntre 120 o 180 m2
32 – 37 kWEntre 180 o 240 m2
28 – 45 kWMés de 240 m2

 

La potència d’ACS que necessita una caldera de gas

Per determinar la potència d’ACS, necessitem saber algunes dades com el nombre de banys, el màxim nombre de persones simultànies que poden utilitzar l’aigua calenta, el temps de les dutxes i el salt tèrmic (la diferència de temperatura d’entrada i sortida de la caldera) .

La fórmula per calcular la potència necessària en ACS és la següent:

P=m*CP(∆T)

 • P = Potència (Kcal/h)
 • m = cabal màssic d’aigua (kg/h)
 • Cp = calor específic de l’aigua (1kcal/kg ºC)
 • T = salt tèrmic de l’aigua (ºC)

Imaginem que volem aigua calenta sanitària per a una família amb 2 banys. Com a màxim, podran dutxar-se a 2 persones alhora (uns 140 kg en total) i ho fan durant 15 minuts (0,25 h). Amb això tenim que el cabal màssic de l’aigua és de 140kg/0,25h = 560 kg/h.

El calor específic de l’aigua és de 1 kcal/kg ºC

Durant l’hivern, la temperatura exterior és d’uns 10ºC i la temperatura de sortida de l’aigua de la caldera és de 60ºC. Això fa un salt tèrmic de 50ºC.

Per tant, 560 kg/h * 1 kcal/kg ºC * 50 º C = 28.000 kCal /h.
Per passar kCal / h a kW, hem de dividir aquest nombre entre 860:
28.000 / 860 = 32,56 kW

Aquesta família s’ha de fixar en calderes de gas amb potència en ACS de 32 kW o superior.

No obstant això, per evitar estar calculant, facilitem una taula amb la potència mínima necessària d’una caldera de gas per als suposats casos:

1 bany24 kW
2 banys28 kW
3 banys35 kW
+ 3 banys35 kW + acumulador

Esperem poder haver resolt els vostres dubtes. Per a més informació o interessats en instal·lar una caldera de gas, podeu trucar al 977 757 635.

Gràcies per llegir-nos.

Què són les plaques solars i com funcionen?