fbpx
Què és una caldera?

Una caldera és un aparell metàl·lic i tancat, que genera calor a una massa d’aigua que circula per un circuit i produeix calefacció i aigua calenta sanitària.

Quina potència ha de tenir una caldera?

La potència d’una caldera ha de respondre a les dimensions i necessitats de l’habitatge, calefacció existent, nombre de banys, etc …

Quins avantatges ofereix una caldera de condensació?

Les calderes de condensació ofereixen un major rendiment perquè recuperen la calor de condensació que generen els gasos de combustió. A més són menys contaminants.

Quina caldera és més aconsellable?

Has de tenir en compte l’ús que en faràs i el combustible que consumirà, també si es vol donar prioritat a la calefacció i que tingui més potència o per contra es consumirà més aigua calenta sanitària.

¿Es pot millorar el rendiment d'una caldera a l'hivern?

Si, podem millorar el rendiment col·locant un termòstat d’ambient.