fbpx
Què és una caldera?

Una caldera és un aparell metàl·lic i tancat, que genera calor a una massa d’aigua que circula per un circuit i produeix calefacció i aigua calenta sanitària.

Quina potència ha de tenir una caldera?

La potència d’una caldera ha de respondre a les dimensions i necessitats de l’habitatge, calefacció existent, nombre de banys, etc …

Quina és l'avaria més comuna en les calderes?

L’avaria més freqüent que es pot trobar és quan l’aigua no surt calenta, aquest fenomen es pot deure per moltes causes, però la reparació és curta i manejable.

Quins tipus de calderes hi ha al mercat?

Les calderes es poden classificar mitjançant la seva manera d’evacuar el fum:

  • Atmosfèriques: Obtenen l’oxigen de la mateixa habitació en la qual es troben i l’expulsen calent.
  • Estanques: La combustió es realitza hermèticament i s’evacua l’aire calent mitjançant un ventilador.
  • Baixa emissió de NOx: S’assemblen a les calderes estanques, però la seva combustió és menor i no són tan contaminants.
  • Condensació: Són les més eficients i les que menys contaminen. Recupera la calor dels gasos de combustió per així millorar el seu rendiment.
  • Simples: Són calderes que alimenten un circuit de calefacció.
  • Mixtes: Presenten dos circuits, un per a calefacció i un altre per a l’aigua calenta.
Quins avantatges ofereix una caldera de condensació?

Les calderes de condensació ofereixen un major rendiment perquè recuperen la calor de condensació que generen els gasos de combustió. A més són menys contaminants.

En què es diferencien un escalfador i una caldera?

La principal diferència entre aquests dos aparells es troba en el seu ús principal:

  • El calefactor és un aparell destinat a escalfar l’aigua.
  • La caldera serveix per escalfar l’aigua i calefactar l’habitatge mitjançant radiadors o sòl radiant, de manera que la funció d’aquest aparell és doble.
Quina caldera és més aconsellable?

Has de tenir en compte l’ús que en faràs i el combustible que consumirà, també si es vol donar prioritat a la calefacció i que tingui més potència o per contra es consumirà més aigua calenta sanitària.

¿Es pot millorar el rendiment d'una caldera a l'hivern?

Si, podem millorar el rendiment col·locant un termòstat d’ambient.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?